1. Būti moraliam, rodyti aukštos moralės ir etiško elgesio pavyzdį laive ir krante;

2. Apranga turi būti tvarkinga krante ir laive;

3. Plaukiojant laikytis buriavimo taisyklių reikalavimų;

4. Laikytis mėlynosios vėliavos programos principu, saugoti vandens augmeniją ir gyvūniją, būti dėmesingu gamtiškai jautrioms ir saugomoms teritorijoms;

5. Gerbti valstybinę vėliavą ir paisyti vėliavų etiketo;

 6. Prieplaukos teritorijoje pasisveikinti su kiekvienu sutiktu buriuotoju (nors ir nepažįstamu);

7. Pačiam laikytis ir mokyti svečius buriavimo etiketo. Lipti į jachta ir išlipti iš jos tik gavus kapitono leidimą;

8. Būti dėmesingu savo svečiams, įspėti dėl jų daiktų saugumo (mobiliųjų telefonų, akinių, mašinos raktelių, fotoaparatų) kurie netinkamai laikant prie savęs neužsegus kišenių ar padėjus netinkamoje laivo vietoje įkrenta į vandenį;

9. Uosto akvatorijoje plaukti lėta 5 km/h eiga;

10. Variklis išjungiamas tuoj pat, kai tik nėra jo panaudojimo būtinybes;

11. Švartavimosi metu pakabinti krancus branginant vietos kolegos laivą — nepalikti subraižymų. Padėti kolegai prišvartuoti laivą;

12. Laivą palikti tvarkingai prišvartuotą, sutvarkytą, su pakabintais krancais iš abiejų pusių, netrukdant kito laivo švartavimuisi; sutampytais falais, atjungtu elektros maitinimu;

13. Draudžiama be priežiūros palikti įjungta išorinį elektros maitinimą, akumuliatorių baterijų įkrovimui ar kitiems prietaisams;

14. Pilant kurą ar išsipylus kurui turi būti atlikti veiksmai, kad naftos produktai nepasklistų po uosto akvatoriją;

15. Prieplaukoje padėti palaikyti tvarką ir švarą — tai kiekvieno reikalas;

16. Prieplaukos teritorija yra vieša vieta, todėl laikytis ir drausminti kitus dėl viešom vietom taikomų reikalavimų pažeidimų;

17. Prieplaukoje stovinčioje jachtoje toleruojamas tik saikingas ir tvarkingas alkoholinių gėrimų vartojimas. Jachtoje draudžiama kelti triukšmą, sumaištį garsiomis kalbomis ar kitaip pažeidinėti viešąją tvarką;

18. Stovint jachtai prieplaukoje nepilamas už borto vanduo, nesinaudojama jachtos tualetu, nešiukšlinama už borto;

19. Prieplaukos tiltelis — ne žvejybos, poilsio, pliažo, rūkymo ar kitokios paskirties vieta;

20. Uosto akvatorijoje nesimaudoma, nešokinėjama nuo tiltelio;

21. Neleidžiama važinėti prieplaukos tilteliu dviračiais, tai nesaugu tiek važiuojančiam, tiek dviračiui;

22. Vaikai uosto teritorijoje ir laive negali būti palikti be tėvų priežiūros, privalo dėvėti gelbėjimosi liemenę;

23. TBSA patalpose nepalikti buriavimo inventoriaus ar asmeninių daiktų, palaikyti švarą tvarką;

24. Šiukšles ir atliekas mesti j konteinerius, esančius aikštelėje, palaikyti švarą WC vietoje;

25. Neleisti ir nesivesti pašalinių asmenų į prieplaukos teritoriją. Drausminti kitus prieplaukoje ar patalpose susibūrusius ir pažeidinėjančius viešąją tvarką;

26. Nuleidus į vandenį laivą, sutvarkyti stovėjimo vietą ir pašalinti kilbloką;

27. Tvarkingai parkuoti savo automobili prieplaukos prieigose;

28. Teikti pasiūlymus, pastabas, pageidavimus dėl asociacijos, prieplaukos ar budinčiojo darbo kuriant malonią aplinką, tuo pačiu asociacijos įvaizdį